Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera ogólne informacje dotyczące używania i przetwarzania przez PUH AKCES danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów. Celem stworzenia Polityki Prywatności jest przekazanie Naszym Klientom podstawowych informacji wyjaśniających zakres zbieranych przez nas danych osobowych, sposób ich ochrony, to komu są udostępniane jak również zakres przysługujących im praw. Mając na względzie prywatność naszych Klientów udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych usług. Informacje zawarte poniżej mają duże znaczenie dla ochrony Twoich danych osobowych , dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.