Warunki rezerwacji

Ustalenia Ogólne

Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie obiekt rezerwacji gwarantowanej, która zachowuje ważność do godziny 11.00 dnia następnego należy dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości pobytu lub 100% wartości pobytu w przypadku przedpłaty za pobyt w ofercie specjalnej na konto bankowe.

Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji, chyba że na potwierdzeniu rezerwacji jest wskazany inny termin.

W przypadku rezerwacji niegwarantowanej zastrzegamy sobie możliwość do anulowania rezerwacji po upływie 7 dni od rezerwacji, lub po upływie innego terminu wskazanego na potwierdzeniu rezerwacji.

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Akces Medical SPA – w przypadku płatności kartami płatniczymi liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
– do 30 dni od daty planowanego przyjazdu – zwrot 100 % ,
– rezygnacja do 14 dni – zwrot 50% wartości pobytu,
– poniżej 14 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
– w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Gość zobowiązany jest zapłacić za deklarowany pobyt w dniu przyjazdu nawet w przypadku gdy dokonał przedpłaty.

W przypadku skrócenia pobytu w obiekcie, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego planowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli pobyt ma być rozliczony fakturą VAT uprasza się o podanie danych firmy w dniu wpłaty. W przeciwnym wypadku pobyt zostanie rozliczony paragonem.

Uprzejmie informujemy, iż nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.

Pobieramy opłatę uzdrowiskowa zgodnie z taryfikatorem Urzędu Gminy w Kołobrzegu, tj: 2,00 zł /osobodzień, dzieci 0-15 lat 1 zł , inwalidzi i kombatanci wojenni 1 zł.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

Wszelkie uwagi dotyczące lokalizacji i wyposażenia pokoi, będą realizowane w miarę możliwości i dostępności.

Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.

Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie na pisemny wniosek w terminie 7 dni od złożenia reklamacji.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych, feryjnych i długich weekendów.

Wiek dzieci, którym przysługują zniżki oraz bezpłatne pobyty musi zostać potwierdzony dokumentem zawierającym datę urodzenia dziecka. W razie braku stosownego dokumentu zniżki nie przysługują.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od nas tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji czy naprawy lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności obiekt będzie starał się jak najszybciej usunąć.

Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Pakietu Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.