COVID-19

Drodzy Goście! Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością. Poniżej prezentujemy nasze zasady bezpieczeństwa i higieny w naszym obiekcie w związku z COVID-19

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych.

BEZPIECZNA RECEPCJA

 • Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać 1 Gość
 • Gości oczekujących na obsługę recepcji prosimy o utrzymanie 2 metrów odległości
 • Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk
 • Terminale płatnicze są dezynfekowane po każdym użyciu
 • Zachęcamy Gości do transakcji bezgotówkowych
 • Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji
 • Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi
 • Codziennie wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń w Recepcji

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ OGÓLNODOSTĘPNA

 • Lobby, recepcja, restauracja i bar hotelowy poddawane są dezynfekcji co godzinę
 • W miejscach ogólnodostępnych są dostępne płyny do dezynfekcji rąk

BEZPIECZNY POKÓJ

 • Pokoje hotelowe wietrzymy po każdym pobycie Gościa co najmniej 30 minut
 • Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, a wszystkie meble znajdujące się na wyposażeniu pokoju, wyposażenie łazienki oraz klamki, włączniki, pilot do telewizora, telefony są dezynfekowane specjalnymi środkami odkażającymi
 • Po sprzątaniu pokoju wszystkie rzeczy „czyste” dostarczane są do pokoi zgodnie reżimem sanitarnym
 • Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu odbywa się na życzenie Gości
 • Wózek bagażowy jest dezynfekowany po każdym użyciu

BEZPIECZNA RESTAURACJA

 • Posiłki serwowane są do pokoju przez obsługę kelnerską (po wskazaniu wybranych dań w dniu poprzedzającym posiłek), przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Obsługa kelnerska pracuje w maskach, rękawiczkach jednorazowych
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach przez wykwalifikowany personel

BEZPIECZNY BASEN

 • W saunie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby
 • W jacuzzi może przebywać jedna osoba, bądź osoby wspólnie zamieszkujące jeden pokój
 • Sauny oraz wyposażenie strefy Wellness dezynfekowane jest po każdym użyciu

BEZPIECZNA SIŁOWNIA

 • Zgodnie z reżimem sanitarnym (ograniczona ilość Gości)
 • Sprzęt na siłowni dezynfekowany jest po każdym użyciu przez Gościa

BEZPIECZNY PRACOWNIK

 • Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach dostępnych dla pracowników
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników, szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów

PROSIMY O:

 • Nie zatajanie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19
 • Nie zatajaniu informacji o przebywaniu na kwarantannie
 • Nie używanie suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych
 • Stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny w naszym obiekcie
 • Uprzejmie informujemy, że za zatajanie informacji możecie Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdrowotne związane z COVID-19

Warunki dotyczące  korzystania z kompleksu basenowego, miejsca serwowania posiłków oraz zakresu realizacji programu będą ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzenie restrykcji przez władze nie skutkuje zmniejszeniem wartości zarezerwowanego pobytu.