COVID-19

Drodzy Goście! Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością. Poniżej prezentujemy nasze zasady bezpieczeństwa i higieny w naszym obiekcie w związku z COVID-19

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych.

BEZPIECZNA RECEPCJA

 • Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać 1 Gość
 • Gości oczekujących na obsługę recepcji prosimy o utrzymanie 2 metrów odległości
 • Przy stanowisku recepcyjnym znajdują się płyny do dezynfekcji rąk
 • Terminale płatnicze są dezynfekowane po każdym użyciu
 • Zachęcamy Gości do transakcji bezgotówkowych
 • Istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych w recepcji
 • Na bieżąco dezynfekujemy karty do pokoi
 • Codziennie wietrzymy i dezynfekujemy całą przestrzeń w Recepcji

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ OGÓLNODOSTĘPNA

 • Lobby, recepcja, restauracja i bar hotelowy poddawane są dezynfekcji co godzinę
 • W miejscach ogólnodostępnych są dostępne płyny do dezynfekcji rąk

BEZPIECZNY POKÓJ

 • Pokoje hotelowe wietrzymy po każdym pobycie Gościa co najmniej 30 minut
 • Każdy pokój hotelowy jest dokładnie sprzątany, a wszystkie meble znajdujące się na wyposażeniu pokoju, wyposażenie łazienki oraz klamki, włączniki, pilot do telewizora, telefony są dezynfekowane specjalnymi środkami odkażającymi
 • Po sprzątaniu pokoju wszystkie rzeczy „czyste” dostarczane są do pokoi zgodnie reżimem sanitarnym
 • Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu odbywa się na życzenie Gości
 • Wózek bagażowy jest dezynfekowany po każdym użyciu

BEZPIECZNA RESTAURACJA

 • Posiłki serwowane są do pokoju przez obsługę kelnerską (po wskazaniu wybranych dań w dniu poprzedzającym posiłek), przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Obsługa kelnerska pracuje w maskach, rękawiczkach jednorazowych
 • Wszystkie posiłki przygotowywane są w sterylnych warunkach przez wykwalifikowany personel

BEZPIECZNY BASEN

 • W saunie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby
 • W jacuzzi może przebywać jedna osoba, bądź osoby wspólnie zamieszkujące jeden pokój
 • Sauny oraz wyposażenie strefy Wellness dezynfekowane jest po każdym użyciu

BEZPIECZNA SIŁOWNIA

 • Zgodnie z reżimem sanitarnym (ograniczona ilość Gości)
 • Sprzęt na siłowni dezynfekowany jest po każdym użyciu przez Gościa

BEZPIECZNY PRACOWNIK

 • Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników w przestrzeniach dostępnych dla pracowników
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych dla pracowników, szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów

PROSIMY O:

 • Nie zatajanie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia pod kątem COVID-19
 • Nie zatajaniu informacji o przebywaniu na kwarantannie
 • Nie używanie suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych
 • Stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny w naszym obiekcie
 • Uprzejmie informujemy, że za zatajanie informacji możecie Państwo zostać pociągnięci do odpowiedzialności

Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdrowotne związane z COVID-19

Warunki dotyczące  korzystania z kompleksu basenowego, miejsca serwowania posiłków oraz zakresu realizacji programu będą ustalane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wprowadzenie restrykcji przez władze nie skutkuje zmniejszeniem wartości zarezerwowanego pobytu.

akces luty 2021 26

Spokojnie, nie zamykamy się!

Jako podmiot leczniczy pozostajemy dla Was otwarci! Dbamy o nasze i Wasze bezpieczeństwo, nasz personel jest zaszczepiony i zachowujemy wszelkie środki ostrożności. Wasze bezpieczeństwo stawiamy zawsze na pierwszym miejscu!

Zapraszamy nad morze!